Kobietą być to sztuka, kobietą piękną być to dzieło sztuki...